ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดตราด

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพ ศาลจังหวัดตราด

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

ศูนย์นัดความ ติดต่อคุณราตรี  สนจิตร์  โทร 089-2010967  โทรสาร 039-5250390

 

  HOW TO  


image เอกสารแนบ