ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court
image

ศาลจังหวัดตราด

ประกาศศาลจังหวัดตราด เรื่อง การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

image เอกสารแนบ