ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

image

ศาลจังหวัดตราด

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ตำบลวังกระแจะ

อำเภอเมืองตราด

ตราด 23000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-3952-5047-8 

โทรสาร  0-3952-5044

 อีเมล์

trtc@coj.go.th

 

 Social