ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

กลุ่มงานคลัง