ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา