ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

ส่วนช่วยพิจารณาคดี