ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล