ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

ส่วนบริหารจัดการคดี